Salmonellaprover negativa

De mer omfattande salmonellaprover som togs på den gård i Boxholm som spärrades av i förra veckan visar inga tecken på smitta.

Det var i samband med slakt av nötkreatur från gården, som ett prov visade på salmonellasmitta, men när nu hela djurbesättningen testats har man inte funnit någon smitta alls.

Enligt Elöd Szanto på Jordbruksverket är det inte ovanligt att det är på det här viset. Hälften av alla utredningar som görs på misstänkta gårdar visar sedan att det inte rör sig om ett allmänt utbrott av salmonella, säger han:

- Istället kan det ha varit frågan om enstaka bakterier hos ett visst djur, som inte spridits vidare, säger han.

Gården kommer för säkerhets skull att fortsätta vara avspärrad i tre veckor till, och om alla tester fortfarande ser bra ut då, så hävs spärrarna.