Linköpingsstudenter får lätt jobb

Personer som studerat vid Linköping Universitet är bland dom akademiker som etablerar sig snabbast på arbetsmarknaden i landet, det visar en ny undersökning från Högskoleverket.

Högskoleverket som har kartlagt vilka högskolor som har de högsta så kallade etableringstalen. Det vill säga hur stor andel av studenterna som etablerar sig på arbetsmarknaden inom 1 till 1,5 år efter att de examinerats.

I år är Södertörns högskola allra bäst av lärosätena med ett blandat utbildningsutbud, men även Linköpings Universitet finns med i den toppen.

- I Linköping har man en tydlig ambition att underlätta och stimulera studenternas övergång från studier till arbete, vilket verkar ha lönat sig, säger Torbjörn Lindqvist, utredare på Högskoleverket.