Friskis&Svettis i Linköping 20 år

Den här veckan firar Friskis&Svettis i Linköping 20 års-jubileum.

Då, vid starten 1987 var medlemsantalet 400 och funktionärerna 11 stycken. Idag har föreningen över 8000 medlemmar och 240 funktionärer.

Och på Friskis&Svettis i Linköping hoppas man på fortsatt växande, målet är 10000 medlemmar år 2010. Men det får inte gå så fort att kvaliteten blir lidande, säger verksamhetschefen Lotta Utteström:

- Målsättningen är ju att få så många som möjligt att röra på sig och tycka det är kul, och samtidigt behålla den kvaliteten vi har så vi växer i lagom takt, menar Lotta Utteström.