Extra avgift fick resenärerna att strunta i kontanterna

Efter att Östgötatrafiken börjat ta extra betalt för biljetter och periodkort som köps ombord har kontanthanteringen på spårvagnar och bussar i Norrköping och Linköping nästan helt upphört.

- Jag var motståndare till det här nya systemet, men det har fungerat över förväntan, säger spårvagnföraren Reijo Alakourila i Norrköping.

Det var i början av september i år som Östgötatrafiken införde så kallade ombordavgifter på bussar och spårvagnar i Norrköping och Linköping. Förändringen innebar bland annat att en enkelbiljett blir dubbelt så dyr om den betalas kontant och åtgärden har haft effekt. Idag är det få resenärer som väljer kontantbetalning:

- Ja, det blir ju mindre och mindre. Idag är det ju högst två om dagen, säger Reijo Alakourila som kör spårvagn i Norrköping. 

Minskad rånrisk
Införandet av ombordavgifter var ett led i arbetet med att få bort kontanthanteringen ombord och därmed minska rånrisken och Reijo Alakourila säger att han känner sig mycket säkrare numera: 

-  Ja, rånrisken är ju totalt borta. Att någon skulle slå ner mig för att råna mig är ju helt uteslutet. Jag har kanske 60, 70 kronor i fickan så att jag kan växla och så där. 

Siffror från Östgötatrafiken visar att mer än 90 procent av passagerarna i Linköping och Norrköping numera betalar sin resa med periodkort eller via mobiltelefon.

Fler resande
Till en början förekom en hel del kritik mot de nya uppgifterna och även bland chaufförerna fanns det en viss skepsis.

- Jag trodde aldrig att det skulle fungera, säger Reijo Alakourila.

Många menade också att avgifterna skulle leda till att folk åkte mindre kollektivt. Östgötatrafikens siffror visar dock att att fler åkte buss eller spårvagn i Linköping och Norrköping i september i år jämfört med samma månad förra året.

Tahir Yosef
tahir.yosef@sr.se