Lejondagen för linköpingsborna

Nu ska Linköpingsborna kunna få information om de kommunala bolagen och dess verksamhet under en särskild dag.

Den 18 november kommer lejondagen att gå av stapeln. 

Det är första gången som en speciell dag avsätts för ändamålet då allmänheten kan lyssna till presentationer av bolagen och diskutera aktuella frågor med vd:arna och styrelserepresentanter.

Besökarna kan också delta i seminarier om bland annat miljö- och energifrågor, säkerhet i hemmet och inredning.

De bolag som deltar i Lejondagen är:

Linköpings Stadshus AB, Tekniska Verken i Linköping AB,
AB Stångåstaden, Arenabolaget i Linköping AB,
Linköpings Kommunala Fastigheter AB,
Sankt Kors Fastighets AB, Mjärdevi Science Park AB, Bryggaregården AB, Näringslivsutveckling i Linköping AB, Marknadsbolaget - Framtid Linköping AB och kommunens exploateringsbolag.