Syndafallet tar plats i Livrustkammaren

Länsmuseet i Linköping lånar ut en av sina mest värdefulla tavlor. Det är Syndafallet av den tyske målaren Lucas Cranach som för en tid ska ingå i en utställning om krigsbyten på Livrustkammaren i Stockholm.

Det är ganska ovanligt att så värdefulla föremål lånas ut. Men vi strävar efter att vara generösa i utlåning av vår konst så att den blir synlig för så många som möjligt, säger Länsmuseets chef Maria Jansén.

Hur vågar ni låna ut dyrgripen?
Vi gör givetvis noggranna undersökningar av hur den mår och kommer att kontrollera den när den är i Stockholm.

Vad finns det för risker med att flytta tavlor?
Det finns alltid en risk när man hanterar riktigt gamla kulturföremål, tavlor eller konst. Det kan hända saker när man plockar ut dem ur montern, packar och skeppar, att de far illa av det. Sen är det också det att klimatet är annorlunda där de ska ställas ut än det klimat som de är vana vid när det gäller luftfuktighet och temperatur.

Får ni nåt i gengäld av Livrustkammaren för att ni lånar ut Syndafallet?
- Vi har valt att inte ta ut den panten just nu utan vi får återkomma om det. Men jag hoppas att vi kommer att få låna hit något riktigt spännande till Östergötland.

Vad vill du se på länsmuseet i sådana fall?
Jag vill bevara det som en liten hemlighet som vi får presentera lite längre fram.

Daniel Klaar
daniel.klaar@sr.se