S vill ha mer samarbete på flygplatser

Det behövs ett större samarbete runt flygplatserna i länet. Det anser Billy Gustafsson, socialdemokraternas ordförande i Norrköping, som vill att Linköping och Norrköpings flygplatser börjar diskutera det med varandra.

Gustafsson menar att det behövs en långsiktigt väl fungerande infrastruktur i Östergötland och att alla är förlorare om inte flygpltasterna samarbetar.

Tanken på en flygplats i länet med två banor är nog inte så dum, menar Billy Gustafsson.