Bilisten trivs bäst i öppna Landskap

Hur landskapet och vägomgivningen ser ut spelar roll när du kör. Det har Statens väg- och trafikforskningsinstitut, VTI, kommit fram till.

I ett projekt beställt av Vägverket har VTI testat hur förare reagerar på olika trafikmiljöer.

- Det här är inte gjort tidigare i Sverige och jag tror att om man fördjupar den här studien så får man resultat som visar hur man ska bygga vägar, i vilken typ av landskap som det är optimalt att läggar vägarna, säger Hans Antonsson forskare på VTI.

Lugnare i öppen terräng
Arton testpersoner fick föra en sträcka på 10 kilometer tre gånger i VTI:s simulator, en simulator som är en av de mest avancerade i världen. Varje gång ändrades vägens omgivning, från öppna landskap med åkrar och betesmark, via ett varierat landskap till ett med mycket skog och bebyggelse. Under tiden mätte man hastighet, placering på vägen och hur hårt försökspersonerna höll i ratten.

Det VTI kommit fram till är att man visserligen kör snabbare när omgivningen är öppen men samtidigt ligger man längre till höger i sitt körfält.

- Risken att komma över på fel sida är mycket mindre. Sen har vi frågat testpersonerna hur de upplever körningen och då känner det ett mycket större lugn och trygghet i den öppna miljön, säger Hans Antonsson.

Mera forskning behövs
Antonsson tror att vidare forskning kommer att ge en ännu tydligare bild om vad bilister faktiskt tittar på när de kör och det kan bli viktigt för framtiden.

- Vad har det för betydelse var man lägger vägen för att man vill ju ha så lite olyckor som möjligt.

Anton Frank
anton.frank@sr.se