Bredband i glesbygd växer snabbt

Vökby Bredband, Vadstena, Ödeshög, Kinda, Boxholm och Ydre kommuners gemensamma företag för utbyggnad av bredbandsnätet på landsbygden är ett av landets 25 snabbast växande teknikföretag.

De fem kommunerna började 2001 bygga ut bredbandsnätet utanför tätorterna och har idag 3000 anslutna kunder, tillräckligt många för att revisionsfirman Deloitte ska ranka företaget bland de snabbast växande i landet.