Enhetlig avgift för vårdcentralsbesök

Från och med årsskiftet kommer det kosta lika mycket för alla besök på vårdcentralet i Östergötland. 80 kronor blir avgiften för att besök oavsett om man träffar en distriktssköterska eller en specialist.

Tidigare har det varit gratis att besöka distriktssköterskan men nu kommer det alltså att kosta.

– Det nya systemet blir mer rättvist, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Lasse Pettersson.

Hembesök av distriktssköterskan kommer även i fortsättningen att vara gratis.