Många döda i östgötatrafiken 2007

2007 var ett svart år för trafiken i länet. 22 personer omkom i trafikolyckor, och det är en ökning med sju döda jämfört med året innan.

I genomssnitt har 14 personer per år omkommit i trafikolyckor i Östergötland mellan 2002 och 2006, men förra året ökade alltså antalet trafikdödade till 22.

Andreas Åkerblad, trafiksäkerhetsansvarig på Vägverket region sydöst, säger att det inte är kartlagt vad den stora ökningen i Östergötland beror på, men menar att rattfylleri är en viktig faktor i flera av de dödsolyckor som inträffat i länet.

Landshövding Björn Eriksson är ordförande för trafiksäkerhetsföreningen NTF och han blir bedrövad när han får höra att Östergötland ligger långt över riksgenomsnittet på 10 procent. - Vi hade ju fram till för några år sedan en utveckling som gick åt rätt håll, men nu går den åt fel håll, kommenterar han. Men han vill inte rikta någon direkt kritik till Vägverket, utan menar att verket inte kan göra mer än de får pengar till.

- De åtgärder Vägverket gjort har väl på det stora dragit åt rätt håll, med mitträcken och mycket annat, men jag tror mycket på att polisen finns ute och jagar på de tre områdena hastighet, bilbälte och nykterhet. 

Tahir Yousef
tahir.yousef@sr.se