Kompostfusk

Många norrköpingsbor fuskar med sin hemkompostering, det visar de stickprovskontroller som kommunen gjort.

Enligt morgontidningarna idag får omkring 20 procent av de som uppgett att de har hemkompost inte godtjänt, och riskerar därmed höjda sopavgifter.