Avstängd Söderled kommer att märkas

Efter nyårshelgen inleddes den sista etappen av ombyggnationen av Söderleden i Norrköping.

Det betyder att den hårt trafikerade leden är avstängd mellan Vilbergen och Ljura, något som kommer att märkas inte minst nu den kommande veckan när vardagsrutinerna rullar på igen efter helgerna.

Under tiden kommer personbilstrafiken att ledas runt via E22 - Albrektsvägen - Skarphagsleden. Den tunga traftiken kommer att hänvisas runt staden, till Söderleden österut via Sjötullsgatan - Hamnbron och ut till Ståthögaleden.

Och trafikplanerare Johan Larsson säger att Albrektsvägen är väl rustad för det ökade antalet bilar och han tror inte heller att det blir något större problem med trafikbuller för de boende i området.

Den nya leden kommer att bli en fyrfältsväg med mitträcke och den olycksdrabbade korsningen vid Hagebygatan försvinner för att ersättas med en bro. Enligt planerna öppnas Söderleden åter för trafik den 18 juni och fram till dess kommer nog restiden bli längre, enligt Johan Larsson.

- Man kan ju bara uppskatta, med under högtrafik bör man nog räkna med att det tar runt tio minuter extra.

Katarina Wahlström/Marie-Louise Kristensson
nyheter.ostg@sr.se