Linköping

Vinterkräksjukan drabbar sjukhus

Flera fall av vinterkräksjukan har upptäckts på Universitetssjukhuset i Linköping. Fem patienter och en anställd tros ha fått det mycket smittsamma viruset.

Patienterna vårdades på den medicinska akutsjukvårdsavdelningen när de insjuknade. De har nu isolerats och sjukhusledningen uppmanar personalen att vara extra noga med hygienrutinerna de närmaste dagarna.

Inom ett dygn beräknar ledningen att man får klart för sig om fler och i så fall hur många som smittats.