Linköping

Uppsägningar väntar på Linköpings skolor

Linköpings kommun står inför en övertalighet bland lärare, elevassistenter och barnskötare.

I höst kan det bli aktuellt med uppsägningar, de första på femton år bland lärarna.

– Vi kommer förmodligen att ha för mycket folk, kan vara som så att vi behöver säga upp personal, säger personalchefen Leo Gustafson på utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen i Linköpings kommun.

160 nya fastanställda under våren
En stor del av övertaligheten beror på de nya regler om anställningsskydd som började gälla efter årsskiftet som gör att den som arbetat i två år inom kommunen ska bli fast anställd.

– Våren 2008 kommer vi att få ungefär 160 nya medarbetare som idag går på vikariat som nu får tillsvidareanställningar. Det handlar framför allt om lärare, barnskötare och elevassistenter, säger Leo Gustafson.

Färre elever
Men övertaligheten beror också på att eleverna blir färre på grund av mindre barnkullar och att många väljer friskolor framför kommunala alternativ. Hur många som kan komma att sägas upp är ännu oklart.

– Vi jobbar med frågan för att se hur vi ska lösa problematiken, säger Leo Gustafson.

Raina Medelius
raina.medelius@sr.se