Norrköping

Bra år för konstmuseet

Publiken fortsätter att strömma in till Norrköpings konstmuseum. När 2007 nu summerats så räknar man till över 62 000 besökare.

Det är både skolvisningarna och de enskilda besökarna som blivit fler under året.

På två år har besökarna på museet ökat med 28 procent.