Kinda

Kinda vill ha vindkraft

Flera storföretag, bland annat Vattenfall, är ute och letar efter lämpliga områden för storskalig vindkraftsetablering. I Kinda förbereder man sig för att kunna erbjuda bra planer för en sådan etablering och kommunen har redan tagit kontakter på idéstadiet.

Förutom Vattenfall är Stena och Södra exempel på stora företag som letar vindkraftsmark.

Enligt bygg- och miljöchef Yngve Blomberg skulle en vindskraftspark ge både en miljövänlig energi och nya arbetstillfällen i kommunen.

På senare tid har utvecklingen av vindkraftverk för skogsbygd gått framåt och det finns sedan tidigare planer på att etablera vindkraftsparker i skogar mellan Boxholm och Mjölby.

Yngve Blomberg tror att skogrika områden som Kinda har fördelar jämfört med kommuner på slätten och vid kusterna:

– Det är inte lika tätbebyggt i Kinda och det är inte lika stor problem vad det gäller landskapsbilden. Det motstånd som finns ni skärgården mot att sätta upp i vindkraftverk har vi hittills inte mött i Kinda kommun, säger Yngve Blomberg.

Kommunen har ansökt hos Boverket om pengar för att ta fram sin vindkraftsplan. Sedan förra året kan Boverket bidra med hälften av kostnaden för sådana här planer.