Gammal sågverksmark undersöks

Efter en undersökning av marken vid före detta träskyddsanläggningar på fyra olika ställen i länet som länsstyrelsen har gjort, har det visat sig nödvändigt att göra fler undersökningar vid två av platserna.

Vid Bestorps före detta sågverk och Sjöbacka såg, båda i Linköpings kommun, uppmätte man höga halter av främst dioxiner och pentaklorfenol. Där skall man nu göra fördjupade undersökningar för att se om det är nödvändigt med sanering.

Vid kvarteret Oljekrukan i Mjölby ska man ta ytterligare prover för att säkerställa att ingen vidare undersökning behövs. Vid Malmskogens träindustri i Linköping var provresultaten var så pass bra att staten inte kommer bekosta någon fortsatt undersökning.