Norrköping och Linköping ska få gemensamt lönecentrum

Norrköping och Linköping vill bilda ett gemensamt lönecentrum som sköter löneadministrationen för drygt 20 000 anställda i de två kommunerna.

I nästan ett och ett halvt år har politikerna i Norrköping och Linköping haft regelbundna möten där de har diskuterat olika möjliga samarbeten mellan kommunerna.

De frågor där politikerna kunnat enas om handlat om små enkla frågor som samordning av kollektivtrafiken eller gemensam barnomsorg där föräldrar som arbetspendlar. Men nu i och med det förslag som ligger på politikernas bord kan kommunerna konkret komma varandra närmare.

Enligt förslaget ska löneadministrationen för drygt 20 000 anställda i de två kommunerna skötas från Norrköping. Och om allt går som kommunerna vill kan enheten om några år förvandlas till ett stort lönecentrum för hela fjärde storstadsregionen.

Tahir Yousef
tahir.yousef@sr.se