Linköping/Norrköping

Storstäderna planerar utökat samarbete

Kommunpolitikerna i Linköping och Norrköping planerar att starta ett kommunalförbund, för att gemensamt arbeta med frågor rörande till exempel barnomsorg, kultur eller administrativa uppgifter.

– Om vi kan jobba tillsammans i Linköping och Norrköping så tror jag att det är en avgörande framgångsfaktor för vår region, säger Linköpings kommunalråd Paul Lindvall (m).

Samarbetar redan idag
Att ett tätare samarbete mellan Linköping och Norrköping skulle stänga ute övriga kommuner från samarbetet ser han ingen risk för.

– Jag ser inte den risken. Jag tror att kommunföreträdare från andra kommuner snarare säger, äntligen har Linköping och Norrköping börjat jobba ihop, säger Lindvall. Jag tror att det är bra med regionförbund och regionalisering men ibland kan det också vara bra att två kommuner jobbar ihop med någon speciell uppgift. 

Redan idag samarbetar de båda kommunerna i frågor som rör bland annat barnomsorg och kollektivtrafik. I nyheterna har vi tidigare berättat om att om planerna på en gemensam löneadmninistration för kommunerna.

Underlätta för pendlare
Men samarbetet verkar alltså inte stanna där. Det finns långt framskridna planer på ett kommunalförbund. Tanken är att förbundets arbete ska leda till företagsetableringar och på så sätt skapa fler jobb i regionen. Men det kan också handla om gemensamma upphandlingar eller kulturfrågor.

– Allt fler jobbar i en stad och bor i en annan. Vi har idag 15 000 person som pendlar in till Linköping och nästan 10 000 som pendlar ut. Det är klart att det är viktigt att vi kan organisera verksamheten på ett sätt som är bra för invånarna och då kan kommungränserna inte resa hinder. Här måste vi se möjligheter, säger Paul Lindvall.

Daniel Klaar
daniel.klaar@sr.se