Norrköping

Miljövänliga toner från SON

Norrköpings symfoniorkester är nu Sveriges första miljödiplomerade orkester.

Miljövänligare produkter, energisnåla lampor och en tydlig miljöplan är några av de 20 punkter som orkestern nu ska följa för att vara en grön ensemble.

– Det känns roligt att vi är först. Vi tycker att det ligger i tiden, det känns helt naturligt. Vi vill försöka bidra på vårt sätt och egentligen medvetandegöra saken hos vår personal och dra vårt strå till stacken.

Orkestern har länge velat bli miljödiplomerad och nu kan de alltså äntligen titulera sig Sveriges första miljödiplomerade symfoniorkester.

Diplomeringen innebär att orkestern följer ett 20-punktsprogram där man förbinder sig att satsa mer på källsortering och välja mer miljövänliga produkter.

Peter Waldemarsson säger att de kommer att jobba aktivt för att få medlemmarna att i allt större utsträckning göra miljövänliga val. Samtidigt hoppas han att orkesterns val också ska smitta av sig på publiken.

– Vi kommer att medvetandegöra våra besökare på att vi tänker på miljön och förhoppningsvis tycker de att det är bra. Sen är inte tanken att man ska tänka på det hela tiden när man lyssnar på musiken, vi har ju ett uppdrag som är att framföra bra musik.

Tahir Yousef
tahir.yousef@sr.se