Färre anställda ska rädda landstingets ekonomi

uppdaterad 17.00

Landstingets anställda kan komma att minskas med cirka 170 personer och kliniker kan få färre vårdplatser.

Det är några av dom åtgärder som nu föreslås för att komma tillrätta med landstinget stora underskott på 326 miljoner kronor.

Idag offentliggjordes centrumchefernas förslag till hur varje enhet ska komma i balans.

Marie Morell (m) är landstingsstyrelsens ordförande och hon säger att det inte känns bra med ett så stort underskott.
- Men jag känner en viss hoppfullhet att det börjar hända saker.

Besparingar som kommer att märkas
Det var i december förra året som de olika verksamhetscheferna fick bakläxa av landstingsstyrelsen.
Politikerna ville ha in kompletterande uppgifter om besparingsåtgärder för att stoppa landstingets skenande ekonomi.

Idag offentliggjordes förslagen som bestod av en diger lunta med en rad av åtgärder hur dom olika verksamheterna ska spara pengar för att få en budget i balans.
Besparingar som kommer att drabba östgötarna.

Färre anställda och vårdplatser
Exempelvis handlar det om färre vårdplatser på infektionskliniken och akutkliniken och en minskning av antalet anställda motsvarande 172 heltidstjänster. Personalneddragningarna motsvarar 25 procent av besparingsåtgärderna vilket inte är så stor del av dom totala åtgärderna.

Landstingsledningen ser det som positivt men menar ändå att det finns en risk att effekterna av besparingarna då uteblir.

Bland förslagen finns också skärpta regler för resor, utbildningar och konferenser, minskad övertid och färre vikarier.

Åtgärder som kräver politiska beslut
En del av förslagen kan börja gälla direkt men för en del av åtgärderna på exempelvis medicincentrum och hjärtcentrum krävs det politiska beslut.

Sammanlagt uppgår besparingarna för i år och nästa år till 326 miljoner kronor och om åtgärderna verkställs ska landstingets budget vara i balans vid slutet av året.
Beslutet ska presenteras på landstingsstyrelsens möte i slutet av februari.

Lisen Elowson Tosting
lisen.tosting@sr.se