Norrköping

Norrköpings City står inför förändring

Idag presenterade fastighetsföretaget L E Lundbergs i samarbete med Norrköpings Kommun, det stora projekt som ska förändra Norrköpings stadskärna till ett modernt och levande city. Tanken är att utökad handel, bättre parkeringsmöjligheter och attraktiva bostäder, ska göra innerstaden mer levande.

- Det här handlar om ett av de större och viktigaste projekten för Norrköpings innerstad på väldigt länge, säger socialdemokratiska kommunalrådet Eva Andersson.

Fem år och drygt en halv miljard kronor är vad som kommer att krävas för att genomföra det stora projektet. Det rör sig uppskattningsvis om en utbyggnad av handeln med 6 000 - 7 000 kvm, ca 80-90 nya hyreslägenheter samt ett parkeringshus med nästan 700 platser.

- Det här är inga drömmar. Vi tänker realistiskt och vill genomföra en förändring av Norrköping City, säger Peter Whass som är VD för L E Lundbergs.

När köpcentrum byggs och utökas i Norrköpings ytterområden är nu tanken med en utvecklad cityhandel att de båda ska komplettera varandra.

- En av huvuddelarna i det här är att vi vill skapa mer stad i staden. Man ringar in kvarteren så det inte blir så mycket öppna platser och då får man också trevligare mötesplatser i mellan kvarteren, säger Peter Whass.

Från kommunens sida ser man även möjligheter till att skapa trygghet för såväl boende som besökande i Norrköping genom att göra stadskärnan mer levande.

- Upplysta skyltfönster med ljus som faller ut på gatorna, fler som går och rör sig vid olika tidpunkter på dygnet. Människor som rör sig runt i butikerna, som går till och från caféer som har öppet lite längre på kvällarna, de äldre på sina balkonger som ser och följer stadslivet... Alla de här delarna skapar en större trygghet, säger Eva Andersson.

Jenny Berggren
jenny.berggren@sr.se