Just nu

  • Första vaccinet godkänt i Storbritannien - tillgängligt nästa vecka.
Motala

Äldre Motalabor får frågor om boende

Tusen Motalabor som fyllt 55 år kommer under de närmaste dagarna att få en enkät hemskickad till sig med frågor om hur de vill bo när de blir äldre.

Det är kommunens socialnämnd som ihop med bostadsstiftelsen Platen vill få idéer om hur framtidens äldreboende ska utformas.

Om 15 år är drygt 20 % av Motalaborna över 65 år.