Finspång

Finspångsbor tycker mycket om trafiken

Finspångs kommun får in många medborgarförslag som handlar om trafikförbättringar.

Detta har gjort att man nu startar en utredning om översyn av kommunens gång- och cykelbanor.

- Det här är något man hela tiden behöver hålla uppdaterat, säger utredare Inger Gustafson.

I nästa vecka väntas fullmäktige besluta om ett nytt övergångsstället vid Vibjörnsparken. Idén kommer från ett medborgarförslag.

Överiga medborgarförslag om trafikfrågor samlas i den utredning som startat.

- Är det generationsskiften i bostadsområden så är det klart det blir andra strömningar till skolor framför allt, säger Inger Gustafson.

- Växer bostads- eller industriområdena ut så ska vi planera för att man ska kunna ta sig dit utan att använda bil.

I vår ska rapporten vara klar och politikerna får då ta ställning till vilka förbättringar som ska göras.

Raina Medelius
raina.medelius@sr.se