Kommuner måste räkna med värre väder

Ansvariga politiker och tjänstemän i Östergötland  vet inte hur klimatförändringarna påverkar bostadsområden och byggnader i respektive kommuner.  Flera kommuner i länet är dåliga på att ta med vad ökade risker för till exempel översvämningar betyder när man ska bygga nytt. Det menar Räddningsverkets generaldirektör Göran Gunnarsson.

– Det gäller att lära sig de nya riskerna och lära sig vad de innebär. Här tror jag inte minst vad det gäller klimatförändringar att kommunerna måste ta till sig det än mer vad gäller den fysiska planeringen, säger Göran Gunnarsson.

Tycker du att kommunerna gör ett bra jobb idag?
– Det finns en förbättringspotential i vissa kommuner, tycker jag.

Han vill inte namnge några särskilda kommuner som mindre bra men menar att kommunerna har ett stort ansvar att arbeta på ett förebyggande sätt när det gäller att minska effekterna av en översvämning eller naturkatastrof.

Tuffare prövningar av bygglov
För att underlätta kommunernas arbete med att upptäcka vilka områden som riskerar att drabbas i högre utsträckning i och med klimatförändringarna så har Räddningsverket skapat en databas över de områden som löper störst risk.

Landshövding Björn Eriksson tycker inte heller att de östgötska kommunerna alltid tar hänsyn till de nya riskerna när de utfärdar bygglov eller planerar nya byggnader och bostadsområden. Därför kommer länsstyrelsen i fortsättningen att vara hårdare i sin granskning av kommunernas byggplaner.

– Det som förr ansågs ske var hundrade år sker nu var tionde år. Jag tror att kommunerna bit för bit kommer att känna det här. Vi har anledning att än oftare pröva om vi behöver opponera oss mot översiktsplaner och detaljplaner i områden där vi känner att riskerna stigit, säger Björn Eriksson.

Tahir Yousef
tahir.yousef@sr.se