Linköping

Byalag försvarar Sätra skola

Linköpings kommuns förslag att lägga ner tre skolor på landsbygden har väckt starka känslor hos de boende runt skolorna.

Nu har Bestorps byalag lämnat in synpunkter på nedläggningen av Sätra skola till politikerna.

– Skulle man lägga ner en skola påverkar det hela bygden. Den blir mindre attraktiv och fler skulle troligen flytta ut. Det ger ett sämre underlag för dem som driver affärer till exempel, säger Jan-Erik Bergren i byalaget.

Det sviktande elevunderlaget i Sätra skola är ett starkt argument för dem som förespråkar en nedläggning. Idag går 67 elever på Sätra skola som har plats för 100 och till hösten kommer antalet att sjunka ytterligare. Men att se så på saken tycker Jan-Erik Berggren är kortsiktigt.

Nästa år är det sämsta men efter det ökar underlaget år för år så länge utbldningskontoret gjort prognoser.

Man har dessutom inte tagit hänsyn till de satsningar som kommunen gör i området.

– I januari framkom det att ett sommarstugeområde i närheten av Bestorp kommer att få kommunalt vatten och avlopp och det innebär att fler av de husen kommer att bli permanentbostäder vilket troligen leder till större elevunderlag. Det bekräftades på plats att de inte hade tänkt på, säger Jan-Erik Berggren.

Katarina Wahlström
katarina.wahlstrom@sr.se