Finspång

Lokalt producerad biogas i Finspång

Finspångs kommun undersöker nu möjligheterna att etablera en rötningsstation för biogasproduktion i kommunen.

Om allt går enligt planerna kan det innebära att bilister inom två år ska kunna tanka lokalt producerad biogas i Finspång.

Planerna är att göra biogas för fordonsdrift av avfall från butiker, industrier och jordbruk.

2010 tror föreningen Gröna Bilister att tankställen kan vara klara för bilister.