Ödeshög

Träffpunkt ska ge stöd och råd till barnfamiljer

Ödeshögs kommun ska starta en familjecentral i höst.

Platsen blir Svenska kyrkans hus mitt emot kyrkan och familjecentralen är ett samarbete mellan kyrkan, kommunen och landstinget.

Kyrkan driver redan idag en öppen förskola i huset och i höst är det tänkt att barnavårdscentralen ska ha mottagning där.

På plats ska det också finnas personal från kommunens socialkontor.

Sedan tidigare har de större kommunerna i länet familjecentraler som en träffpunkt och som en möjlighet att ge råd och stöd till barnfamiljer.