Norrköping

Svenska lockar invandrare till museum

Svenskundervisning för invandrare på Arbetets museum i Norrköping ska locka fler besökare med annan bakgrund än svensk till muséet. Genom att förlägga en del av undervisningen till muséet prövar man nu ett nytt grepp.

Under ett halvår har Arbetets museum samarbetat med SFI-undervisningen i Norrköping och redan nu ser man att fler invandrare har hittat till muséet.

– Det är första gången jag är här men jag ska nog hämta mina döttrar och komma hit på helgen, säger Ashwaq Hassan Hammed.

Nytt sätt att lära ut svenska
När SR Östergötland besöker Arbetets museum tar Katherine Flores emot dagens SFI-klass. Det är ett femtontal förväntansfulla elever. En del har vart där förrut men för många är det första besöket på ett museum.

Sedan i höstas har runt 750 elever deltagit i projektet som ska pågå till november i år. Här får de se på en aktuell utställning och sedan diskutera den och svara på frågor om vad de upplevt.

Syftet är att lära sig svenska på ett annat sätt än i skolbänken men också att lära sig om Sveriges histora men det är främst ett försök att locka fler invandrare till muséet. Katherine Flores tycker att de har lyckats.

– Man ser i barnverkstan att elever som går hit att de tar med sina barn hit.

Vad tjänade en rullerska?
Läraren bestämmer själv hur ofta klassen ska komma. Det kostar ingenting, muséet står för lokaler och Katherine Flores tjänst är ett plusjobb.

Lektionen som vi besöker handlar om utställningen Alva, en rullerska. Genast blir det diskussioner om hur mycket hon tjänade och hur det svenska bidragssystemet såg ut förr. En mycket givande lektion tycker läraren.

– Det är fantastiskt att få den här möjligheten att komma ut utanför skolan och få använda en sådan här lärmiljö som Arbetets museum är, säger Berit Pousette.

Även eleven Nabil Adil Hussein är nöjd med lektionen.

– Museet är bra, nu förstår jag mer vad som händer förr.

Lisen Eolowson Tosting
lisen.elowson@sr.se