Ödeshög

Miljonbelopp för att minska koldioxidutsläppen

Ödeshögs kommun får tre miljoner kronor i bidrag av Naturvårdsverket för att minska koldioxidutsläppen i kommunen.

Ödeshög har sökt bidrag för att man byggt ut kommunens fjärrvärme nät för 14 miljoner kronor.

Bland annat har flera tillverkningsindustrier anslutits till nätet och kommunen räknar med att koldioxidutsläppen minskas med drygt ettusen ton per år.