Norrköping

Transformator bortlyft från rälsen

Banverket har idag lyckats lyfta bort den flera hundra ton tunga transformator som välte vid tågurspårningen vid Näkna norr om Norrköping förra helgen.

Men än så länge återstår mycket arbete för att tågtrafiken skall kunna rulla igen.

För att rälsen åter skall kunna öppnas för trafik måste de vagnar som fortfarande ligger välta lyftas upp, delar av rälsen måste också repareras.

Banverket räknar med att kunna släppa på tågtrafiken i begränsad omfattning på tisdag, och i slutet av nästa vecka tror de att tågen skall kunna rulla som vanligt.

Vad som låg bakom urspårningen vet man ännu inte. Enligt Banverket det finns inga indikationer på att det är den omgivande marken som orsakade händelsen. En utredning beräknas vara klar inom tre månader.