Norrköping

Ökad risk för olyckor

Risken för att en större olycka ska inträffa i Norrköping har ökat dramatiskt efter att allt fler företag som hanterar olika typer av kemikalier har etablerat sig på Händelö utanför staden.

Risken ligger främst i de alla transporter till och från Händelö.

Norrköpingskommun växer så det knakar, allt fler företag väljer att etablera sig i Norrköping. Många av de är inriktad på hantering eller tillverkning av bränsle eller kemikalier. Agroetanol, Dow Sverige och Norsk Hydro är bara några av dem

Håkan Dahm säger att säkerheten i och kring företagen är god men att antalet transporter med farlig gods har ökat markant under de senaste åren. Infrastrukturen har inte byggts ut i samma utsträckning vilket har ökat risken för att en olycka skall inträffa säger Håkan Dahm.

Tahir Yousef
tahir.yousef@sr.se