Mjölby

Satsning på nyföretagande

Mjölby kommun vill förbättra och öka antalet nyföretagare och har därför beslutat att bidra med pengar till uppbyggnaden av ett nytt nyföretagarcentrum.

Totalt ger kommunen 150 000 kronor i tre år och sedan ska verksamheten vara självfinansierad.

Det är Företagarcentrum i Mjölby som genom en överenskommelse med Linköping Nyföretagarcentrum ska ge rådgivning i Mjölby.

Nyföretagandet i kommunen är sämre än riks- och länssnittet och i den senaste mätningen från Svenskt Näringsliv hamnar Mjölby på en 235:e plats i landet.