Handelskammaren satsar på kvinnor

För att ge företag som leds av en kvinna långsiktiga förutsättningar att växa, startar Östsvenska handelskammaren projektet ”Rustad för tillväxt”. Syftet är att stärka företagen och ge kvinnorna mer kompetens, kontakter och kurage.

Projektet är uppdelat i två delar där en del är att ett nätverk med tillväxtfokus ska bildas och den andra delen handlar om att företagens styrelsearbete ska vässas genom bland annat utbildning. 1

15 till 20 företag i regionen kommer att delta i projektet.