FINPÅNG

Bygderådet i Igelfors hoppas på fortsatt stöd

Igelfors bygde- och utvecklingsråd hoppas att kommunstyrelsen i Finspång vid nästa möte tar beslut om att förlänga stödet till verksamheten i Centrumhuset.

Bygderådet har skött biblioteksfilialen och fyllt huset med bland annat ett Internetcafé.

Sedan tidigare är det klart att humanistiska nämnden sagt ja till ett årligt ekonomiskt stöd på 60 000 kronor för att driva biblioteket och kommunstyrelsen föreslås nu också att säga ja.

Kommunstyrelsen i Finspång väntas också godkänna att bygderådet slipper betala hyra för lokalerna i två år och bevilja ett årligt driftsbidrag på 35 000 kronor.

Den 3 mars sammanträder kommunstyrelsen.