Östergötland

Kulturbidrag till östgötarna

Östgötarna fick mellan 152 och 168 kronor per person i bidrag till kulturen förra året. Det visar Statens kulturråds årsredovisning.

Kulturrådets anslag går bland annat till länets gemensamma kulturinstitutioner och olika kulturprojekt.

Till Gotland och Västernorrland betalades det ut mest pengar räknat per invånare (mellan 317 och 407 kronor). Stockholm och Jönköpings län fick minst pengar.