Linköping

Danmark bryter kontrakt med Saab

Det danska försvarets materielverk har sagt upp ett kontrakt med Saab, som rör ett ledningssystem till den danska armén.

Danmark kräver nu en återbetalning på 143 miljoner danska kronor.

Utvecklingen av systemet har pågått under tre år. Saab ser inte att det finns förutsättningar för att säga upp avtalet.