Norrköping

Brandmän gör hembesök för att minska olyckor

Brandförsvaret i Norrköping kommer att arbeta på ett nytt sätt framöver.

Visionen är att bli Sveriges minst olycksdrabbade kommun och för att nå dit kommer kommuninvånarna att träffa brandmännen på nya platser och i nya situationer framöver.

- Vi vill på ett tydligare sätt bli en del i människors vardag. Vi vill hjälpa folk att skapa trygghet och säkerhet på ett helt annat sätt än vad vi har gjort tidigare, menar Ulf Lago brandingenjör vid Brandförsvaret i Norrköping.

Privatpersoner kan få besök
Förutom att släcka bränder ska räddningstjänsten fokusera på ytterligare fyra områden, fall- drunknings- trafik och kemikalieolyckor.
Det man framförallt ska satsa på är det förebyggande arbetet. Det handlar om allt från att informera om trafikregler, ha cykelhjälmskampanjer, se över livräddningsutrustningen vid allmänna badplatser och besöka privatpersoner för att se över säkerheten i hemmet.

- Vi planerar för att erbjuda den som vill en liten besiktning av säkerheten i hemmet där vi kommer hem till dig och tittar på hur du har det och hur du kan göra det säkrare hemma mot bränder, fallolyckor och kemikalieolyckor, säger Ulf Lago.

Olyckorna ska minska med en fjärdedel
Arbetssättet är helt nytt och väldigt ovanligt bland landets räddningstjänster och tidigare i veckan blev också ytterligare tyngd bakom arbetet när kommunens politiker klubbade handlingsplanen i fullmäktige.

Målet är att minska antalet bränder fall- och trafikolyckor med en fjärdedel till och med 2018.
Men redan vid utgången av 2010 vill räddningstjänsten se ett reslutat och ambitionen är att olyckorna då har minskat med 5 procent.

Lisen Elowson Tosting
lisen.elowson@sr.se