Kriminalvården kan bli mer privat

Kriminalvården kan tänka sig att låta fler privata företag driva delar av verksamheten.

Redan idag finns det en hel del områden som drivs av privata aktörer men i framtiden kan det alltså bli fler.

Kriminalvårdens generaldirektör Lars Nylén säger att det finns ett intresse från regeringens sida till en mer privatiserad kriminalvård.
I myndighetens budgetunderlag för 2009 framgår det kriminalvården kan tänka sig att släppa in fler företag.

Företag flyttar in i fängelserna

Det som närmast kan likna privata fängelser i Sverige idag är dom så kallade halvvägshusen som är en ny institution för utslussning av fängelsedömda som startade 2007.
Samtidigt har kriminalvården långtgående planer att låta privata företag flytta in i fängelserna.
Där företagen köper arbetskraft och lokaler av kriminalvården.

Allt kan inte privatiseras 

Lars Nylén menar att redan idag finns ett stort samverkan med den privata sektorn, men tilläger att det kan finnas fler områden där privata företag kan komma in.

-Det kan handla om behandlingsinsatser eller programledarinsatser och där man kan använda sig av företag på den orten där anstalten ligger och som vi gör ett partnerskap med säger Lars Nylén.

Men han tilläger att allt inom kriminalvården inte kan privatiseras.
- Det som har med rättskipnings frågan att göra, rättsvården och tvånget mot de intagna måste ligga i statlig regi.

Tahir Yousef
tahir.yousef@sr.se