Norrköping

Samres varslar personal

Samres, som har hand om färdtjänsten i Norrköping och Linköping, varslar mellan 10 och 15 personer om uppsägning vid kontoret i Norrköping.

Enligt företaget är orsaken att kostnaderna måste minskas för att kunna konkurrera om uppdrag vid upphandlingar.

Förutom kontoret i Norrköping, så berörs Helsingborg och Ludvika av besparningarna.

Förhandlingar har inletts med facket om hur den framtida bemanningen ska se ut.