Just nu

  • Första vaccinet godkänt i Storbritannien - tillgängligt nästa vecka.
FINSPÅNG

Omdebatterat förslag klubbas idag

Idag ska politikerna i Finspång fatta det omdiskuterade beslutet att avsätta fem miljoner extra till iordningsställande av ytan ovanför bowlinghallen i det nya badhuset vid Grosvad.

Pengarna ska användas till ett större gym och en konferensdel som också ska drivas av Medley som ska sköta anläggningen.

Förslaget har lett till protester både från politiskt håll och från andra friskvårdsföretag i kommunen, som anser att konkurrensen sneddrivs. Moderaterna menar att pengarna borde varit med i kommunens budget för badhusbygget från början.