Polisen ska bli bättre på att utreda arbetsmiljöbrott

Blivande poliser ska få arbetsmiljöbrott på schemat i år och Rikspolisstyrelsen håller även på att ta fram en utbildning för erfarna utredare.

Rikspolisstyrelsen tycker nämligen att polisen kan för lite om just arbetsmiljöbrott och vill nu satsa på att höja kompetensen.

Thorbjörn Lundström vid polisen i Östergötland, som är en av få utredare som arbetar på heltid med arbetsmiljöbrott, säger att många poliser får den här typen av ärenden väldigt sällan och att det då är svårt att bli duktig på området.
-  Då kan man inte upprättahålla en hög kompentens, säger Thorbjörn Lundström.

Arbetsmiljöbrott en typ av brott som kan få stora konsekvenser för den som skadas på sin arbetsplats, men som de flesta tänker på som just en olycka eller att personen haft otur.

Och när en anmälan skrivs beror det på vilken beteckning olyckan får för att polisen ska utreda händelsen. Om det står ”arbetsplatsolycka utan misstanke om brott ” kan det innebära att det inte startas någon utredning alls.

Thorbjörn Lundström menar däremot att polisen alltid ska utgå från att ett brott kan ligga bakom en händelse på en arbetsplats där någon skadats.

- Har man den inställningen så ställer man rätt frågor, så att man kan säkra att man får en riktig utredning gjord.

Rikspolisstyrelsen tittar nu på att ta fram en utbildning i arbetsmiljöbrott för poliser för att höja kunskapen kring fallen.

Och Thorbjörn Lundström tror att en utbildningssatsning kommer att ge mycket tillbaka.

- Det är lätt att höja kompetensen på det här området. verkningsgraden på varje insatt krona är nog rätt hög här, menar han.

Maria Turdén/Marie-Louise Kristensson
maria.turden@sr.se