Norrköping

Inget fortsatt kulturskydd av Rönö

Regeringen tar bort byggnadsminnesförklaringen av Rönö kungsgård på Vikbolandet utanför Norrköping.

Gården ligger i anslutning till Rönö slottsruin, som är skyddad genom att den klassas som kulturminne.

Det är Riksantikvarieämbetet som har bett regeringen att häva byggnadsminnesförklaringen av kungsgården, eftersom man inte tycker att gården har ett tillräckligt stort kulturhistoriskt värde.