Linköping

Lagändring om tidigt födda barn välkomnas

I sommar ändras gränsen i Sverige för när ett foster räknas som ett barn från vecka 28 i graviditeten till vecka 22, vilket är samma vecka som är den sista för abort.

En anledning till ändringen är att barn idag kan räddas allt tidigare i graviditeten. Det är dessutom en internationell anpassning som ska underlätta jämförelser med andra länder.

Det är en efterlängtad förändring, enligt överläkare Elisabeth Olhager på barnkliniken i Linköping:

– Det kan säker bli bränsle för abortmotståndare, men vi som jobbar med det här med sjuka nyfödda och födda för tidigt, vi välkomnar förslaget, säger Olhager.

Lagändringen träder i kraft den 1 juli i år och innebär ändringar i både folkbokföringslagen och begravningslagen.

Det innebär att barnet får lagstadgad rätt till begravning, att det får ett personnummer och att en bouppteckning ska göras.

– För vården får förändringen ingen direkt praktisk betydelse, säger Elisabeth Olhager, eftersom det redan idag görs obduktion och dödsorsak fastställs på alla dödfödda.