Linköping

Antti en av sex nya hedersdoktorer

Linköpings universitet har utsett sex nya hedersdoktorer.

Tre är östgötar och tre är utländska forskare som är knutna till universitetet.

Författaren Gerda Antti, konstnären Bertil Almlöf, båda från Kinda kommun, och företagsledaren Bengt Åke Bengtsson från Boxholm har utsetts till hedersdoktorer vid Linköpings universitet.

Antti blir medicine hedersdoktor, Almlöf filosofie hedersdoktor och Bengtsson teknologie hedersdoktor.

Även tre internationella forskare som samarbetar med universitetet har utsetts till hedersdoktorer.

Samtliga hedersdoktorer kommer att promoveras 17 maj.