Linköping

Personer med utvecklingsstörning kan få jobba i skogen

Linköpings kommun behöver fler platser med daglig verksamhet med lantlig inriktning för personer med utvecklingsstörning.

Omsorgsnämnden har därför beslutat att anta erbjudanden från två privata företag med verksamhet i och runt Rimforsa.

Arbetsuppgifterna handlar bland annat om att ta hand om djur och växter, hantera ved och jobba i skogen.