Linköping

Lättare för cyklister att ta sig fram

En ny typ av så kallade cykelfartsgator ska göra det lättare för cyklister att ta sig fram i svenska städer.

Linköping är först ut i ett försök där cyklisterna kommer i första hand och bilarna får anpassa sig med låg fart.

- Vi hoppas att det här ska ge lite mer status till cyklingen som ju i Linköping har väldigt hög status redan idag. Därför vill vi på vissa gator där cyklisterna är i majoritet ge dem en viss prioritet, säger Hans Lindberg är cykelsamordnare i Linköping.

På Klostergatan i Linköping passerar runt 3000 cyklister varje dag, men bara några hundra bilar.

Hastighetsbegränsning
Infarterna till gatan har nu fått avsmalningar med 20-skyltar och tilläget cykelfartsgata.

- 20-skyltar finns inte normalt sett, men vi har fått tillåtelse av Vägverket att skylta det. Vi vill att bilisterna tar lite mer hänsyn till cyklisterna, säger Hans Lindberg.

Gatan är trång och det skulle vara svårt att få plats med en vanlig cykelväg. I det ettåriga försöket ska man därför se vad som händer om bilarna tvingas anpassa sig till cyklarna . Cyklisterna Ienan Poles och Elias Engström tycker båda att idén är bra.

- Det är bra att man kan cykla här, det är inte så mycket bilar, säger Ienan Poles.

- Det är till för att främja cyklisternas intressen. Det är helt rätt med tanke på global uppvärmning, att minska bilberoende, det är framtiden, säger Elias Engström.

Positiva reaktioner
Reaktionerna har enligt kommunen varit blandade, men övervägande positiva, även bland boende och bilister.

- Det är bra eftersom då det är så mycket cyklister här. Står det att det är en cykelgata tar jag hänsyn till det, säger Kristina Stångert, en av som bilister som använder gatan.

Bakom försöket står även Vägverket och transportforskarna på VTI. Tre andra kommuner ska ingå, men Linköping var först igång på senhösten. På sikt hoppas Hans Lindberg på Linköpings kommun att cykelfartsgata ska föras in lagstiftningen med eget vägmärke, något som redan finns i Tyskland och Österrike.

- Då kan vi införa detta på fler gator i Linköping där vi vill prioritera cykeltrafiken. Då får man lämna företräde och cyklisterna får möjlighet att cykla i bredd. Vi stänger ingen ute, alla är välkomna, men som gäster på cyklisternas villkor, säger Hans Lindberg på Linköpings kommun.

Daniel Rundqvist, Ekot
daniel.rundqvist@sr.se