Osynliga fartyg på grund av ny satellit

Sjöfartsverket, med huvudsäte i Norrköping, slår internationellt larm efter att minst ett tiotal svenska fartyg helt plötsligt blev osynliga på sjöfartens digitala kartsystem över Östersjön i veckan.

Minst ett tiotal svenska fartyg försvann ur sjöfartens digitala kartsystem, sedan en ny gps-satellit sänts upp från USA. Felet beror på att vissa äldre gps-mottagare har ett mindre tillverkningsfel.

I Östersjön finns ett utbyggt system, kallat AIS, som genom radiosignaler och digitala sjökort ger fartyg information om var andra båtar i närheten befinner sig. Systemet uppdateras var sjätte sekund. Men natten till i onsdags försvann en rad fartyg från AIS-kartorna hos sina grannar.

Flera av fartygen som inte syntes tillhör Sjöfartsverket. Bland dem fanns en lotsbåt på uppdrag vid Landsort. Sjöfartsverket slog larm internationellt om felet.

Felkonstruktion

Snart misstänktes ett samband med att en ny gps-satellit sänts upp från USA. På fredagen fick Sjöfartsverket en bekräftelse från USA:s kustbevakning om att så är fallet. Samma fel har uppstått även på andra håll i världen.

-Satelliten använder en kod som en del äldre mottagare inte kan hantera, på grund av en feltolkning när de konstruerades. Antagligen trodde man i USA att det inte fanns sådana mottagare i drift längre, säger Lars Jacobsson, expert inom geografisk mätteknik på Sjöfartsverket, till TT.

I ett fartygs AIS-utrustning finns en gps-mottagare, som också ständigt sänder ut nya angivelser om sin position. Det är denna funktion som slagits ut. Ofta har fartygen en annan, fristående gps för sin egen navigering. Man kan också använda radar.

Äldre mottagare

Det är inte klarlagt om även gps-användare på land drabbats av problem. Eftersom sjöfarten började utnyttja gps relativt tidigt, finns många äldre mottagare där.

-De fel vi sett har inträffat på fartyg med äldre utrustning för AIS, säger Lars Jacobsson.

USA:s kustbevakning, Coast Guard, har ansvaret för information till civila gps-användare över hela världen.

Micke Larsson/TT