EU-satsning på industrienergi

Många industrier i Europa skulle kunna använda mer av sin överskottsvärme till uppvärmning och för att tillverka elektricitet, något som kommer bli nödvändigt om EU ska nå sina mål för att minska koldioxidutsläppen.

EU-parlamentet vill därför göra det lättare för företagen att bli mer energi- och klimateffektiva.

För att EU-länderna gemensamt ska kunna nå det mål om en utsläppsminskning av växthusgaser med 20% fram till år 2020 krävs det både mer förnyelsebar energi i systemet och en effektivare användning av den el och värme som tillverkas idag.

Men trots att energin är dyrbar så släpps det ut överskottsvärme från olika industrier rakt ut i luft eller vatten, värme som skulle kunna användas för fjärrvärme eller göra elektricitet av. Lena Ek, som också sitter med i Industri- och energiutskottet, arbetar för att reglerna inom EU ska förändras så att de företag som arbetar med en effektivare användning av energi gynnas.

- Vi behöver städa i våra regelsystem och se till att det blir ekonomiskt vettigt att ta hand om överskottsenergi, menar Lena Ek.

Men trots en intensiv debatt om klimat och energi är hon förvånad över att det fortfarande finns många industrier i Sverige och övriga Europa som använder gammal ineffektiv teknik, de riskerar att komma efter i konkurrensen säger hon.

- Jag är rädd att det finns delar av industrin som inte inser att det här teknikskiftet pågår, och att de politiska besluten kommer på plats väldigt fort nu, säger Lena Ek.

Pelle Zettersten/Marie-Louise Kristensson
pelle.zettersten@sr.se